KFUM og KFUK Snoldelev-Tune

Hvem er vi?

KFUM og KFUK betyder Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder. Det betyder, at vi er en kristen forening - og det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på.

Vores logo består af en trekant, hvis sider skal symbolisere ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at vores aktiviteter står på tre ben. Vi laver både noget for kroppen, noget for ånden og noget for sjælen.

Møderne begynder kl. 19.30 & alle er velkomne.

 

Onsdag den 6. december Julehygge hos Elisa og Bjarne Nielsen, Dyssegårdsvej 4, 4621 Gadstrup

Fredag den 5. januar Nytårsfest i Tune Menighedscenter. Taler: Helene Rasmussen, sognepræst i Sæby. (husk tilmelding inden 29/12 til Birgit tlf 2213 3185)

Onsdag 17. januar "kvinderne i kristendommen" ved Karen Elise Nabe-Nielsen, hos Marianne og Otto Olsen Lange, Havdrupvej 1, Salløv, 4621 Gadstrup

Onsdag 31. januar Generalforsamling på KFUK klokken 18.00, Blågårdsstræde 17, 4000 Roskilde (tilmeld inden 24/1 til Elisa tlf 2021 9559

Onsdag 7. februar Sangaften på Viby friskole.

Onsdag 28. februar Temaaften hos Bjarne og Elisa Nielsen, Dyssegårdsvej 4, 4621 Gadstrup

Information om det aktuelle program kan fås hos formanden.

Kontaktperson:

Formand for foreningen: Lars Friis Jensen 2257 6368

 

Hilsen med magasinet Hjerterum