KFUM og KFUK Snoldelev-Tune

Hvem er vi?

KFUM og KFUK betyder Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder. Det betyder, at vi er en kristen forening - og det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på.

Vores logo består af en trekant, hvis sider skal symbolisere ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at vores aktiviteter står på tre ben. Vi laver både noget for kroppen, noget for ånden og noget for sjælen.

Møderne begynder kl. 19.30 & alle er velkomne.

 

Onsdag 6.marts "Værdighed ved livets afslutning" ved Sygehus- og sognepræst Katrine L. Raun i konfirmandstuen, Snoldelev Bygade 12, 4621 Gadstrup

Søndag 17. marts kirketur, Efterfulgt af kaffe hos Helle og Bent Bjældager, Børnehøjen 18, 4000 Roskilde

Onsdag 3. april Temaaften ved Niels Eskildsen, hos Bjarne og Elisa Nielsen, Dyssegårdsvej 4, 4621 Gadstrup

Onsdag 17. april Litteraturaften hos Karin og Jens Olsen, Salløvvej 8, 4621 Gadstrup

Lørdag 4. maj Udflugt "Frihed"  nærmere invitation følger

Onsdag 15. maj Temaaften ved Kristine Nymann, præst ved Tune Kirke. Hos Birgit og Leif Andersen, Gadevænget 1, 4030 Tune

 

Information om det aktuelle program kan fås hos formanden.

Kontaktperson:

Formand for foreningen: Lars Friis Jensen 2257 6368

 

Hilsen med magasinet Hjerterum