KFUM og KFUK Snoldelev-Tune

Hvem er vi?

KFUM og KFUK betyder Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder. Det betyder, at vi er en kristen forening - og det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på.

Vores logo består af en trekant, hvis sider skal symbolisere ånd, sjæl og legeme. Det betyder, at vores aktiviteter står på tre ben. Vi laver både noget for kroppen, noget for ånden og noget for sjælen.

Møderne begynder kl. 19.30 & alle er velkomne.

 

Søndag 23.juni Sankthansfest klokken 16 hos Kirsten og Ole Sørensen - nærmere program følger

Onsdag 21 august gåtur, arrangeret af Orleff Kristensen - flere oplysninger senere

Information om det aktuelle program kan fås hos formanden.

Kontaktperson:

Formand for foreningen: Lars Friis Jensen 2257 6368

 

Hilsen med magasinet Hjerterum