Dåbsfad og kande

På vores åbne menighedsrådsmøde den 20. november 2013 blev der hensat midler til anskaffelse af ny dåbskande og dåbsfad.

Dette var en nødvendighed, da det ikke var muligt at reparere mere på vores gamle dåbsfad.

Ultimo 2013 blev der derfor taget kontakt til flere gørtlere. Valget faldt på gørtler Jesper Nørgaard Christiansen, da han dyrker de gamle håndværkstraditioner, hvor tingene bankes op i hånden.

Vores dåbskande og dåbsfad er tegnet af arkitekt Carsten Frost til Hans Tausens Kirke på Amager og Jesper N. C. blev bestilt til at til udfærdige sættet. Dette arbejde var så inspirerende, at han bad arkitekten om tilladelse til at lave yderligere et sæt. Det blev der givet tilladelse til, og dette sæt befinder sig nu i Gadstrup Kirke. Dåbssættet er dermed unikt, da der kun findes 2 sæt i Danmark, og de er hver for sig unikke, da håndforarbejdede ting ikke er helt identiske.

Indvielsen fandt sted ved en dåb skærtorsdag i 2014 og efterfølgende har det været til glæde og pyntet ved alle gudstjenester i vores kirke.

Emma Lundgreen

Gadstrup Menighedsråd

   Billeder dåbsfad og kande