Gadstrup Kirke

Gadstrup Kirke

Gadstrup Kirke mellem Roskilde og Køge består af et romansk skib med en senromansk vestlig forlængelse, der sikkert har båret et nu forsvundet, romansk tårn.

Anlægget omfatter videre, et gotisk tårn mod vest, et langhuskor, samt et våbenhus mod syd. Af den oprindelige, romanske bygning af kridtkvadre og frådsten, står kun skibets svære langmure tilbage.

Vedtægt for Gadstrup Kirkegård - godkendt oktober 2023

Kirkegårds takster 2024

Planlagte menighedrådsmøder i 2024: 24/1 + 22/2 + 14/3 + 10/4 + 22/5 + 12/6 (syn forud) + 20/8 + 12/9 + 23/10 + 14/11

Gadstrup Kirke genåbnet efter kalkning oktober 2022: 

Gadstrup Kirke