Forslag til salmer

Salmer ved begravelse og bisættelse

Hvis du er pårørende til en døende, kan I nå at snakke om ønsker vedr. begravelse/kremering og evt. salmer i kirken. Som hjælp kan I her se forslag til salmer ved den kirkelige handling. Det er salmer fra Den Danske Salmebog.

Hvis der er ønsker om andre sange - tal med præsten.