Gadstrup Kirke

Gadstrup Kirke

Menighedsrådsvalg 2024
I år er der valg til menighedsrådene i hele Danmark. Alle medlemmer af folkekirken i sognet kan møde op og stemme eller selv stille op. Det foregår til valgforsamlingen den 17. september.

Den 14. maj afholdes et orienteringsmøde kl. 19.30 i Gadstrup Sognehus, hvor det siddende menighedsråd fortæller om valget her i sognet.

Hvad laver dit menighedsråd?

Gadstrup Sogn er et landsbysogn med 2.150 indbyggere, hvoraf 81,3% er medlemmer af folkekirken. Gadstrup Kirke udgør sammen med sognehuset og præstegården en smuk enhed og ligger skønt og stemningsfuldt som en naturlig del af byen. Et fint sted at være med til at bevare og vedligeholde, samt skabe liv og fællesskaber. I Gadstrup Menighedsråd er der syv medlemmer. Fem af medlemmerne er valgt ind fra sognet og de to øvrige medlemmer er Gadstrup Kirkes to sognepræster, som er fødte medlemmer. Menighedsrådet har møde en gang om måneden og arbejder derudover i mindre udvalg; fx aktivitetsudvalget og kirkegårdsudvalget og ved forskellige poster; fx formandsposten, kontaktperson for medarbejderne og kirkeværgen.

 

I den forløbne periode har Gadstrup Menighedsråd iværksat en gennemgribende renovering af Gadstrup Kirke i form af en indvendig kalkning. Dertil er der blevet opsat en ny træterrasse ved Gadstrup Sognehus. Endvidere har menighedsrådet påbegyndt omlægningen af Tyremarken til et rekreativt område i samarbejde med en gruppe af byens borgere til gavn for hele byen.      

  

Menighedsrådet har bestræbt sig på at skabe et godt lokalt miljø i kirken. Vi har den almindelige gudstjeneste i højsædet – herunder specielle gudstjenester med musik, aktiviteter og fortællinger. Vi kan fx nævne den populære udendørs høstgudstjeneste med deltagelse af de nye konfirmander, den lige så velbesøgte familiegudstjeneste ved fastelavn med tøndeslagning, samt den højtidelige nadverfejring skærtorsdag med efterfølgende fællesspisning.

 

Derudover har menighedsrådets vision været at tilbyde forskellige aktiviteter via et godt samarbejde med kirkens ansatte – og ved at række ud og høre ind til Gadstrups borgers ønsker. Indenfor dette felt kan vi nævne organistens sangaftener med fokus på årstidens sange og salmer, opstart af kirkens voksenkor der vokser stødt, samt forårs- og julekoncerter i kirken ved forskellige kor. Vi kan også nævne kirkesangerens kreative værksteder hen over året og kreative aktiviteter under de nyopstartede familieaftener i samarbejde med kirkens sognepræst, sognehusværtinde og kirke- og kulturmedarbejder. Her indgår bibelske fortællinger og fællesspisning også som en del af arrangementet. Endvidere har menighedsrådet åbnet op for, at forældre til børn med udfordringer kan danne et forældreforum, der ugentligt kan mødes i kirkens sognehus. Til sidst men ikke mindst arrangeres der også foredragsaftener og teaterforestillinger hen over året.  

 

Gadstrup Menighedsråd prioriterer også samarbejde med andre institutioner og organisationer.

Vi samarbejder med Gadstrup Bibliotek om Gadstrup Læsekreds, hvor 10 læselystne borgere mødes og taler sammen om en udvalgt bog. Vi samarbejder med LOF Øst om vinterhøjskoler i Gadstrup Sognehus med aktuelle temaer. Det er temaer såsom ”Fokus på klimaet” og ”Livet og samlivet i Israel og Palæstina”.  Menighedsrådet samarbejder også med Midtsjællands Grænseforening omkring ”Danmark spiser sammen” og ”Alsang”.

 

En spændende tid i vores sogn

I den kommende periode vil menighedsrådet gerne videre med det spændende rekreative projekt på Tyremarken og gøre mere med biodiversitet og bier på området. Derudover er der nye interessante planer om en omlægning af kirkegården i samarbejde med kirkens graver. Et meget stort ønske i menighedsrådet er også at komme i mål med anskaffelsen af kirkens nye flotte kortæppe. Et kortæppe som er designet af kunstneren Maja Lisa Engelhardt og som skal væves af Atelier 3, Peter Schönewalt og Fréderique Bachellerie i Paris, når finansieringen er på plads. Endvidere vil vi fortsat have fokus på at tilbyde både igangværende og nye aktiviteter og fællesskaber i kirkens regi.

 

Der er brug for mange forskellige kompetencer i menighedsrådet, og vi vil gerne opfordre alle interesserede til at stille op til det spændende arbejde. En kompetence vi især har fokus på ved valget i år er: Viden, erfaring eller interesse indenfor bevaring og vedligehold af bygninger.

 

Hils på menighedsrådet
Orienteringsmødet den 14. maj kl. 19.30 i Gadstrup Sognehus er for alle interesserede, der vil vide mere om, hvad der sker i vores kirke. Vi håber at hilse på mange af jer og glæder os til at drøfte kirkens retning og menighedsrådsarbejdet.

 

Er du blevet nysgerrig på, hvem der sidder i dit menighedsråd? Vil du vide mere om, hvad der foregår i din kirke? Måske har du lyst til at engagere dig i en aktivitet og møde nogle af de mange andre frivillige rundt om kirken? Tag meget gerne kontakt til menighedsrådsformand Karin Tovborg Jensen, e-mail: karin.tovborg@gmail.com eller mobil: 23 95 30 58. Du er også velkommen på næste menighedsrådsmøde. Møderne er offentlige og der er mulighed for spørgetid.