Voksendåb

Voksendåb bliver stadig mere almindeligt i folkekirken

Den voksne, som ønsker at blive døbt, kontakter sognepræsten. Som forberedelse til dåben mødes man med præsten for at tale dåben igennem og aftale den forberedende dåbsundervisning. Der kan være mange grunde til, at man som voksen ønsker at blive døbt, og der er stor forskel på, hvilket kendskab man i forvejen har til kristendom. Derfor aftaler præsten og den der ønsker dåben karakteren af den forberedende dåbsundervisning ud fra individuelle ønsker og forudsætninger.

Dåbsvidner i stedet for faddere

Ved barnedåb forpligter faddere sig til at tage vare på dåbsbarnets kristelige opdragelse. Derfor får en voksen ikke faddere ved dåben. I stedet er der to dåbsvidner til voksendåb. Dåbsvidnerne deler det særlige øjeblik med den døbte, så de siden kan se tilbage på dåben sammen. Dåbsvidnerne kan være fortrolige venner eller familiemedlemmer, som også i andre situationer er den døbtes nære samtalepartnere. Den voksne kan også bede præsten hjælpe med at finde dåbsvidner.

Dåb før konfirmation

Aftales ofte med præsten; der skal konfimere. Her er det også nødvendigt med minimum 2 og maksimum 5 vidner.