Vigtig info

For at klargøre vielses/velsignelses- attesten, har vi brug for følgende fra parret:

Jeres cpr.nr. og kontakt info (tlf. nr.) mm.

Gerne via dette link:  https://forms.churchdesk.com/f/3QCcS1mX0h

Præst

Det er med præsten, at man har samtalen inden vielsen. Mødet med præsten er en mulighed for at tale om det, som er væsentligt i jeres liv og forhold. Her aftales også salmevalg, klokkeslæt, dato osv.

Det er ikke indskrevet i vielsesritualet, at brudeparret skal udveksle ringe. Hvis I gerne vil give hinanden ringe på under vielsen, aftaler I med præsten hvornår og hvordan, det finder sted.

Hvis I ikke gør brug af sognets præst, skal vi bede om det fulde navn på den præst, I ønsker skal stå for jeres vielse. Det er så med denne præst, I skal have de fornødne aftaler. Alle præster har tavshedspligt.

Dokumenter

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i. Erklæringen skal påvise, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Læs mere på Borger.dk

Herefter vil kommunen udlevere en prøvelsesattest, som I skal aflevere til kirkekontoret . Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder gammel i forhold til vielsesdatoen.

Vidner

Vielsen har juridisk gyldighed. Kirkekontoret skal have navn og adresse på 2 vidner , der er til stede under vielsen, og som kan bevidne, at I er dem, I udgiver jer for at være. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. Det kan for eksempel være to familiemedlemmer, som er tilstede i kirken til jeres bryllup. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner.

Øvrig kirkepersonale

Medmindre der aftales andet, er det sognets kirketjener, organist og kirkesanger, der deltager ved jeres ceremoni.

Fotografering

Fotografering under og efter vielsen skal aftales på forhånd med den præst, der forestår vielsen.

Pynt i kirken på den store dag

Pyntning af kirken: det er muligt at komme med egen udsmykning til kirkebænkene. Alterbordet vil være pyntet af alter buketter, udgifter til andet pynt indkøbes og betales af brudeparret - efter aftale med kirketjeneren.

I Gadstrup Kirke er der 19 bænke med mulighed for at pynte med blomster, samt 4 tilsvarende vaser ved alteret, hvor man knæler. Vaserne er på størrelse med reagensglas. Derudover er det muligt at sætte 2 buketter på selve alterbordet, så alle blomster fremstår éns.

I Snoldelev Kirke er der XX bænke med mulighed for at pynte - aftal med kirketjener/graver; så de matcher med alterbuketterne.

Snak med kirketjeneren om adgang til kirken; kontakt info kan findes på vores hjemmeside under fanen kontakt.

Navneændring

Hvis I ønsker at få navneændring forbindelse med vielsen, skal I søge om dette på www.borger.dk. Det er ved navnesammenfald gratis i forbindelse med vielse, og kan søges i op til 3 måneder efter vielsen. Hvis I søger forud for vielsen fåes vielsesattesten med de nye navne.

Skal man kaste med ris?

Nogle steder kaster man ris eller lignede på brudeparret, når de går ud af kirken efter vielsen. Det er et gammel symbol på frugtbarhed, som man tidligere brugte, når brudeparret som de første forlod festen. I Gadstrup og Snoldelev Kirker er det tilladt at kaste med ris.

Andet

Normalt bruges de salmebøger, som findes i kirken, men hvis I skulle ønske at lave et lille hæfte selv med de udvalgte salmer og evt. billede til dagen, så skal I selv stå for fremstilling af dette. Salmehæfterne udleveres til kirketjeneren, som sørger for at dele dem ud til de fremmødte.

Ved vielse i kirken skal minimum den ene part ved medlem af den danske folkekirke.