Sådan foregår en konfirmation i kirken

Konfirmation begynder med, at konfirmanderne går ind i kirken og sætter sig på deres særlige pladser. Efter indgangsbøn, en salme, læsning fra Bibelen og en kort prædiken, holder præsten tale til konfirmanderne. Præstens tale til konfirmanderne kan også indgå som del af prædikenen. Man beder måske også en kort bøn. Derefter siger præsten, konfirmanderne og alle i kirken trosbekendelsen i fællesskab.  

Hvordan foregår konfirmationsritualet?

Den egentlige konfirmation foregår oppe ved alteret, hvor du som konfirmand knæler. Præsten siger dit navn, og mange steder er der tradition for, at konfirmandens familie rejser sig, når navnet bliver nævnt. Derefter er der to muligheder i ritualet til konfirmation: Enten spørger præsten, og konfirmanden bekræfter trosbekendelsen ved at svare ja og bliver velsignet. Eller konfirmanden skal ikke svare, men modtager med det samme velsignelsen ved, at præsten lægger hånden på konfirmandens hoved. I begge tilfælde slutter præsten ofte med at læse et bibelvers op; i Gadstrup er dette Konfirmandens valgte konfirmationsord.

 

I beder fadervor sammen

Selve konfirmationen slutter med at konfirmanderne og præsten i fællesskab beder fadervor. Derefter går konfirmanderne tilbage til deres pladser. Resten af gudstjenesten forløber som en normal gudstjeneste med bøn og salmer. Konfirmationen slutter i mange kirker med, at konfirmanderne og præsten går ud i procession.

Udenfor kirken er det tid til lykønskninger fra venner og familie.

Efter konfirmationen samles konfirmanderne ofte i eller ved kirken til en fælles fotografering.

Efter konfirmationen samles konfirmanderne til fotografering