Takster på Gadstrup og Snoldelev Kirkegårde

Et gravsted skal vedligeholdes. Det kan du som pårørende vælge selv at gøre, når det drejer sig om et almindeligt kistegravsted eller urnegravsted. Du kan også vælge at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse.

Der kan mod betaling af et engangsbeløb indgås aftale om vedligeholdelse i hele fredningsperioden (På Gadstrup og Snoldelev Kirkegård er kister fredet i 25 år & urner er fredet i 15 år). Der kan også løbende træffes aftale med kirkegården om vedligeholdelse, i det tilfælde vil kirkekontoret normalt opkræve betalingen en gang årligt.

I tilfælde af flytning mm, bedes I venligst oplyse vores kirkekontor (gadstrup.sogn@km.dk eller snoldelev.sogn@km.dk eller 46 19 00 17) om jeres nye adresse. Det samme gælder, når I ønsker at opsige gravstedet.

Takstblad Roskilde Domprovsti 2024

 

Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter:

1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året.

2. Lugning, fejning, rivning og opsamling af løv, ca. hver 4. uge i vækstperioden.

3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen.

4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form.

 

Grandækning af et gravsted omfatter:

1. Visne blade fjernes inden granpålægning.

2. Gravstedet dekoreres med pyntegrønt.

3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes.

 

 

Forårs- og sommerblomster omfatter:

1. Jorden i plantegruppen løsnes, evt. suppleres med muldjord/spaghnum.

2. Forårsblomster og sommerblomster plantes og vandes 2 gange.

3. Forårsblomster fjernes inden juni måned og sommerblomster fjernes inden granpålægning.