Bisættelse eller begravelse

Hvad er forskellen?

En kirkelig handling hvor der tages afsked med den døde. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at 

    • en begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden
    • en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet.

Begravelse