Snoldelev Menighedsråd

Valg af Menighedsrådsmedlemmer 2020, gældende til Advent 2024:

Menighedsrådet har konstitueret sig i 2020 + 2021 + 2022 + 2023 og består af:

Formand: Johannes Woller

Næstformand: Margit Larsen

Sekretær: Marianne Olsen Lange

Kasserer: Margit Larsen

Kontaktperson: Johannes Woller

Kirkeværge: Villads Sørensen

Menige medlemmer: Unsa Lind og Belinda Olsen

Fødte medlemmer: Sognepræst Malene Guassora & Katrine Louise Raun

Send mail til Snoldelev Menighedsråd via: 7198@sogn.dk

 

Menighedsrådsmøder afholdes hver tredje onsdag i måneden (undtagen juli og december)