Sådan foregår en vielse i kirken

Sådan foregår et bryllup:

Indledning

Klokkeringning fra kirketårnet indleder bryllupsritualet. Herefter spiller organisten indgangsmusik, imens bruden går ind i kirken. Når hun er kommet ind synger alle en indgangssalme. Som brudepar er I selv med til at vælge de salmer, som synges i kirken.

Efter den første salme hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter endnu en salme begynder selve vielseshandlingen.

Vielseshandlingen

Vielseshandlingen bliver indledt med præstens tale til brudeparret. Som brudepar kan I enten træde frem foran alteret eller vente med det til efter talen. Talen kan både indeholde forkyndelsen af Guds kærlighed og en mere personlig tale til jer som par.

Efter talen kommer tilspørgslen, hvor I begge skal svare ja to gange. Først spørger præsten jer hver især, om I vil tage den anden til ægtefælle. Med svaret ja forpligter I jer på ægteskabet i borgerlig og juridisk forstand.

Derefter spørger præsten, om I vil elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad. Dette spørgsmål handler om forholdet mellem jer som par og afspejler det kristne menneskesyn.

Når I begge har sagt ja til hinanden, siger præsten: Så giv hinanden hånd derpå. Og med sin hånd på brudeparrets hænder forkynder præsten derefter, at brudeparret nu er rette ægtefolk. Med denne handling er brudeparret juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Bøn og velsignelse

Præsten afslutter vielseshandlingen med en bøn og ved at velsigne jer. I knæler ved alteret, og med sine hænder på jeres hoveder beder præsten for jer og afslutter med fadervor og velsignelsen. Derefter kan I rejse jer og sætte jer tilbage på jeres pladser.

Det er denne sidste del af vielseshandlingen, der er den særligt kirkelige del. I kirken bliver den juridiske vielse suppleret ved, at I som ægtepar modtager Guds velsignelse.

Afslutning

Efter vielseshandlingen synges endnu en salme. Vielsen slutter med, at I sammen går ud af kirken under udgangsmusikken. Herefter kan familie og venner følge efter og ønske tillykke.